Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dům s chráněnými byty

Nedachlebice č.p. 86, 687 12 Nedachlebice

tel. : 773 799 029

 

Poslání :

   Naším posláním je poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.

Cíle :

   Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl :

 • zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
 • zachovávat své schopnosti a dovednosti
 • udržovat vztahy s druhými lidmi  a se společenským prostředím

Rozsah služby :

   Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách, a obsahují tyto základní činnosti :

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti :

 • přeprava charitním autem
 • relaxační masáž
 • pedikúra
 • dohled

Zájemci nás mohou kontaktovat :

 • osobní návštěvou v kanceláři DCHB
 • telefonicky na tel. č. 773 799 029
 • dopisem na adresu : Dům s chráněným bydlením, Nedachlebice 86, 687 12
 • přes jinou osobu (příbuzní, přátelé, pracovnící DPS, charita atp.)

 

Žádost o přidělení bytu v DCHB Nedachlebice

 

 

DCHB Nedachlebice provozuje OBLASTNÍ CHARITA Uherské Hradiště

charita