Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Mateřská škola Nedachlebice

 

ZápisInformace k přijímacímu řízení 2021-2022 (384.27 kB)

Žádost o přijetí 2021-2022 (451.62 kB)

 

 

Uzavření mateřské školy od 1.3. 2021

Usnesením vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření (144.13 kB)


 

Vážení rodiče,

oznamuji uzavření mateřské školy na základě nařízení vlády od pondělí 1.3.2021. Vláda ČR omezuje s účinností od 1.3.2021 provoz MŠ a zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. Předběžně je doba trvání uzavření 3 týdny. O znovuotevření provozu MŠ budete informováni.

 

V této době budeme rozesílat 1x za týden materiály/pracovní listy, náměty k činnostem, úkoly k procvičování/ pro distanční výuku předškolním dětem na Váš e-mail. Upozorňuji, že pro děti s povinnou předškolní docházkou je tento způsob vzdělávání ze zákona povinný.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení pro OČR/ošetřovné/.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen bude úměrně ponížena o počet dnů uzavření MŠ a vyúčtována v následujícím měsíci.


 

Děkuji za pochopení situace, přeji pevné zdraví a těšíme se na shledání v MŠ.

S pozdravem Andrea Krhovská


 

V Nedachlebicích dne 28.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

Prosím o dodržování Zpřísněných hygienických opatření provozu MŠ

 

 

 

Informace ohledně provozu MŠ v souvislosti se zahájením školního roku a opatřeními proti Covid -19.

Platnost od 1.9.2020 do odvolání.

Dle aktuální situace jsou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví dány následující pokyny:

 

 • Čestné prohlášení o bezinfekčnosti není vyžadováno.

 • Roušky nejsou nyní vyžadovány. Při zhoršení situace a nárůstu onemocnění v daném kraji bude zavedena povinnost roušku opětovně nosit.

 • Prosíme, při vstupu do MŠ si dezinfikujte ruce.

 • Po převlečení děti přecházejí z šatny do umývárny, kde si řádně umyjí ruce mýdlem. K osušení rukou již mohou používat textilní ručníky. Poté děti přecházejí do třídy.

 • Prosíme rodiče, aby nevstupovali do třídy a zdržovali se v MŠ pouze na nezbytně dlouhou dobu/předání, vyzvednutí dítěte/.

 • Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit! (K běžným příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)

 • V případě jakýchkoliv možných projevů nemoci, projevujících se během dne v MŠ bude dítěti změřena teplota a rodiče ihned kontaktováni, aby dítě co nejrychleji z MŠ vyzvedli a zajistili jeho ošetření u lékaře.

 • Do MŠ jsou zakázány nosit veškeré hračky, také plyšáci a osobní věci z domu.

 • MŠ bude zajišťovat každodenně důsledný, zvýšený úklid a dezinfekci všech povrchů, ploch a předmětů.

 • Prostory MŠ budou často a intenzivně větrány.

 • V případě výskytu onemocnění Covid školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

         Ta sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění Covid – 19  se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.

 • Škola v tomto případě poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání tímto způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Andrea Krhovská, ředitelka MŠ

V Nedachlebicích dne 28.8.2020


 

 

 

 

Kontaktní údaje Mateřská škola NEDACHLEBICE:

Zřizovatel: Obec Nedachlebice č.250

687 15 Nedachlebice
 
 
 
 
 
Název: Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Adresa školy: MŠ Nedachlebice č.p.282, PSČ: 687 15
IČO: 71000429
Tel.kontakt: 572 587 770
e-mail: ms.nedachlebice@seznam.cz
Provozní doba: 7,00hod. – 16,00hod./celodenní provoz v 1 třídě/
Úřední hodiny: na základě telefonické nebo e-mailové domluvy

 

Ředitelka MŠ: Andrea Krhovská
Vedoucí ŠJ: Světlana Běhůnková

 

Další dokumenty MŠ Nedachlebice

 

   1. Školní vzdělávací program MŠ Nedachlebice

   2. Školní řád MŠ Nedachlebice platný od 1.9.2020