Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

SINGULÁRNÍ SPOLEK NEDACHLEBICE

 

 
Spolek  byl založen za účelem naplňování a uplatňování společného zájmu  jeho členů. Hlavním cílem Singulárního spolku je zejména odborné zajišťování obnovy a údržby lesních porostů a poskytování pomoci členům spolku v realizaci jejich spoluvlastnických práv.
Členem spolku se může stát podílový spoluvlastník nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 107 pro k.ú. Nedachlebice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště, vznik členství upravuji stanovy.

 

 
 
 
 
 
Nejnovější paseka (0,22 ha) po holoseči - jaro 2017
Obnova porostu po těžbě - jaro 2017
 
Obnova lesního porostu (0,46 ha) z jara 2016
Obnova po holoseči na trati Pašovská
 
 
 
 

Stránka

  • 1

spolupráce s těžaři přímo v lese

spolupráce s těžaři přímo v lese

surové kmeny k obchodování

surové kmeny k obchodování


Stránka

  • 1