Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Oznámení strávníkům školní jídelny MŠ

Informace o uzavření kuchyně v době prázdnin

4. 7. 2019 Zobrazit více

Návrh jízdních řádů ČSAD Uherské Hradiště od prosince 2019


Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou od prosince 2019 do roku 2028

   Zásadní změnou oproti původní zadávací dokumentaci je výrazné navýšení kilometrických výkonů hrazených Zlínským krajem a optimalizace počtu autobusů.

   Hlavní přínosy jsou rychlost a pravidelnost spojení, moderní vozový park (průměrné stáří maximálně 6 let) a díky plánovanému zavedení jednotného tarifu Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje také příznivá cena jízdného, možnost použití jednoho přestupního jízdního dokladu pro autobus i vlak bez zvýšení ceny a garantované přestupy (návaznosti) mezi jednotlivými druhy dopravy.

Navrhované jízdní řády z a do naší obce

zjednodušeně

plusy : přibude nám podstatně více spojů, bude stačit jedna jízdenka na celou jízduzjednodušeně

mínusy : budeme muset častěji přestupovat v Bílovicích

 

spoj 800351 - Uh.Brod, Častkov, Bílovice

spoj 800323 - Zlámanec, Bílovice, Uh.Hradiště

spoj 800322 - Uh.Hradiště, Bílovice, Částkov, Velký Ořechov

spoj 800321 - Uh.Hradiště, Bílovice, Napajedla, Otrokovice

spoj 800320 - Uh.Hradiště, Bílovice, Březolupy, Zlín

 

Josef Jandouš

starosta obce


24. 4. 2019 Zobrazit méně

Singulární spolek Nedachlebice - výroční členská schůze 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Singulárního spolku Nedachlebice


která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice (adresa Nedachlebice 250, 687 12) s tímto programem:

1. Zahájení členské schůze
2. Zvolení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zvolení dvou osob pověřených vyhotovením návrhu usnesení (návrhová komise) a zvolení dvou osob pověřených kontrolou hlasování a sčítáním hlasů
4. Zpráva odborného lesního hospodáře
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
6. Zpráva účetní o stavu majetku
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Návrh na výplatu pachtovného za r. 2018
9. Možnosti samovýroby palivového dříví členů spolku a podílníků včetně projednání závazných pravidel pro samovýrobu.
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
11. Návrh na usnesení – přednese návrhová komise
12. Hlasování o návrhu usnesení
13. Závěr

V případě, že se nemůžete v daném termínu členské schůze zúčastnit, pověřte prosím formou plné moci osobu, která bude vaše oprávněné zájmy na schůzi zastupovat.
Tato plná moc je přiložena k pozvánce.V Nedachlebicích dne 19.3. 2019 


Radovan Lukšík
……………………
předseda spolku

Singulární spolek Nedachlebice
Nedachlebice 250, 687 12 
tel. 777150246
mail: r.luksik@seznam.cz

21. 3. 2019

Stránka

  • 1