Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Příprava revitalizace travnatých ploch v obci


Příprava revitalizace travnatých ploch v obci

 

   Po celé obci postupem let, kácením lip a dalších vzrostlých stromů,  vznikly nevyužívané rovné plochy trávy, která se jen seče a celé léto hyzdí obec spálenou hnědou barvu. Rozhodli jsme se proto postupně tyto části obce revitalizovat a osadit. V letošním roce půjde o tři prostory přímo ve středu obce, na které máme připravený projekt a žádost o dotace. Další plochy budou následovat, ať už také v letošním podzimu, nebo v následující roky.

Projekt : Revitalizace zeleně v obci Nedachlebice

úsek č. 1 - prostor ve středu obce Park uprostřed obce

osazovací materiál 

 

úsek č. 2 - prostor před Domovem s chráněnými bytyu DCHB

osazovací materiál

 

úsek č.3 - prostor vedle OÚ "U křížku"U křížku

osazovací materiál

 

 

 

 

 

 

Další projekty, které připravujeme :

- lesní cesta na Větřák - alej (vysokokmeny ovocných stromů)

- lesní cesta od rybníků, Nad Zahradami, a zpět ke školce - alej  (vysokokmeny ovocných stromů)

- prostor před Školkou (vykácené tůje) - keře a polokmeny ovocných stromů

- prostor mezi cestou a multifunkčním hřištěm podél silnice (vykácené meruzalky a špendlíky) - keře a polokmeny ovocných stromů

- pravá strana příchodu ke hřbitovu


16. 5. 2019 Zobrazit méně

Výběrové řízení na pozici Referent stavebního úřadu

Výběrové řízení na pozici Referent stavebního úřadu Bílovice

7. 5. 2019 Zobrazit více

Návrh jízdních řádů ČSAD Uherské Hradiště od prosince 2019

Návrh jízdních řádů ČSAD Uherské Hradiště od prosince 2019

24. 4. 2019 Zobrazit více

Singulární spolek Nedachlebice - výroční členská schůze 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Singulárního spolku Nedachlebice


která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice (adresa Nedachlebice 250, 687 12) s tímto programem:

1. Zahájení členské schůze
2. Zvolení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zvolení dvou osob pověřených vyhotovením návrhu usnesení (návrhová komise) a zvolení dvou osob pověřených kontrolou hlasování a sčítáním hlasů
4. Zpráva odborného lesního hospodáře
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
6. Zpráva účetní o stavu majetku
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Návrh na výplatu pachtovného za r. 2018
9. Možnosti samovýroby palivového dříví členů spolku a podílníků včetně projednání závazných pravidel pro samovýrobu.
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
11. Návrh na usnesení – přednese návrhová komise
12. Hlasování o návrhu usnesení
13. Závěr

V případě, že se nemůžete v daném termínu členské schůze zúčastnit, pověřte prosím formou plné moci osobu, která bude vaše oprávněné zájmy na schůzi zastupovat.
Tato plná moc je přiložena k pozvánce.V Nedachlebicích dne 19.3. 2019 


Radovan Lukšík
……………………
předseda spolku

Singulární spolek Nedachlebice
Nedachlebice 250, 687 12 
tel. 777150246
mail: r.luksik@seznam.cz

21. 3. 2019

Stránka

  • 1