Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Výběrová řízení na obsazení pracovní pozice „vedoucí SÚ v Bílovicích“ a „referent SÚ v Bílovicích

Výběrová řízení“ na obsazení pracovní pozice „vedoucí SÚ v Bílovicích“ a „referent SÚ v Bílovicích

12. 8. 2019 Zobrazit více

Test nového uličního osvětlení


Vážení spoluobčané,

v ulici ke školce od středy 31.7.2019 testujeme nové LED uliční osvětlení, které by mělo v této konfiguraci ušetřit až 70% nákladů na elektřinu.

Je nainstalováno 6 LED světel o příkonu 25W v ulici a  jedno světlo LED 40W na křižovatce u školky. 

Všechny světla mají nastaveno automatické stmívání mezi 22:00-04:00. Čas stmívání je možné v budoucnu změnit, nebo toto šetření energie úplně vypnout. 

Prosím Vás o schovívavost s testem a naopak bude velmi rádi, za Vaše podněty o těchto sedmi nových lampách.

 

za OÚ 

Josef Jandouš


31. 7. 2019 Zobrazit méně

Oznámení strávníkům školní jídelny MŠ

Informace o uzavření kuchyně v době prázdnin

4. 7. 2019 Zobrazit více

Singulární spolek Nedachlebice - výroční členská schůze 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Singulárního spolku Nedachlebice


která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice (adresa Nedachlebice 250, 687 12) s tímto programem:

1. Zahájení členské schůze
2. Zvolení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zvolení dvou osob pověřených vyhotovením návrhu usnesení (návrhová komise) a zvolení dvou osob pověřených kontrolou hlasování a sčítáním hlasů
4. Zpráva odborného lesního hospodáře
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
6. Zpráva účetní o stavu majetku
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Návrh na výplatu pachtovného za r. 2018
9. Možnosti samovýroby palivového dříví členů spolku a podílníků včetně projednání závazných pravidel pro samovýrobu.
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
11. Návrh na usnesení – přednese návrhová komise
12. Hlasování o návrhu usnesení
13. Závěr

V případě, že se nemůžete v daném termínu členské schůze zúčastnit, pověřte prosím formou plné moci osobu, která bude vaše oprávněné zájmy na schůzi zastupovat.
Tato plná moc je přiložena k pozvánce.



V Nedachlebicích dne 19.3. 2019 


Radovan Lukšík
……………………
předseda spolku

Singulární spolek Nedachlebice
Nedachlebice 250, 687 12 
tel. 777150246
mail: r.luksik@seznam.cz

21. 3. 2019

Stránka

  • 1