Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Výlet do Olomouce s OÚ Mistřice 19.10.2019

Prohlídka Olomouce a divadlo

9. 10. 2019 Zobrazit více

II.beseda s občany - Jak správně třídit odpad

II.beseda s občany - Jak správně třídit odpadJak správně třídit odpad
Nové odpadové vyhlášky obce platné od 1.1.2020
Změna svozu tříděného odpadu od 1.1.2020

27. 9. 2019 Zobrazit více

Zimní režim Sběrného dvora


Otevírací doba Sběrného dvora od října do března je jen v sobotu od 8.00 do 11:00 hod. 


25. 9. 2019 Zobrazit méně

Singulární spolek Nedachlebice - výroční členská schůze 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Singulárního spolku Nedachlebice


která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice (adresa Nedachlebice 250, 687 12) s tímto programem:

1. Zahájení členské schůze
2. Zvolení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zvolení dvou osob pověřených vyhotovením návrhu usnesení (návrhová komise) a zvolení dvou osob pověřených kontrolou hlasování a sčítáním hlasů
4. Zpráva odborného lesního hospodáře
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
6. Zpráva účetní o stavu majetku
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Návrh na výplatu pachtovného za r. 2018
9. Možnosti samovýroby palivového dříví členů spolku a podílníků včetně projednání závazných pravidel pro samovýrobu.
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
11. Návrh na usnesení – přednese návrhová komise
12. Hlasování o návrhu usnesení
13. Závěr

V případě, že se nemůžete v daném termínu členské schůze zúčastnit, pověřte prosím formou plné moci osobu, která bude vaše oprávněné zájmy na schůzi zastupovat.
Tato plná moc je přiložena k pozvánce.V Nedachlebicích dne 19.3. 2019 


Radovan Lukšík
……………………
předseda spolku

Singulární spolek Nedachlebice
Nedachlebice 250, 687 12 
tel. 777150246
mail: r.luksik@seznam.cz

21. 3. 2019

Stránka

  • 1