Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Program rozvoje obce Nedachlebice do roku 2030

Milí spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

starosta obce Josef Jandouš

 

Anketní dotazník lze vyplnit v termínu od 1.6. 2021 do 30. 7. 2021, a to písemně s odevzdáním do bílé schránky umístěné u schodů do OÚ, osobně na OÚ, a nebo elektronicky prostř. odkazu na stránkách obce Nedachlebice.

Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou odpověď nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Anketní formulář

​ Program rozvoje obce
1 - demografie
2 - doprava
3 - bydlení
4 - činnost obce - služby a volný čas
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět mínus dva