Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Aktualizace protipovodňového plánu


Vážení sousedé,

 

Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva obce Nedachlebice si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.

V roce 2021 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán obce Nedachlebice“, který byl přílohou žádosti o dotaci z OPŽP. V roce 2021 byla žádost schválena a počátkem tohoto roku byly zahájeny práce na projektu.

V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Nedachlebice. Zpracování povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.

 

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním úřadě Nedachlebice. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.

Formulář ke stažení ZDE

 

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Nedachlebice

 

nejpozději do 25.5.2022

 

Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

 

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

 

S pozdravem


 

Starosta obce


11. 5. 2022 Zobrazit méně

Stránka

  • 1