Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plán obce Nedachlebice

byl schválen zastupitelstvem obce Nedachlebice 18.12.2009 usnesením č. 5/2009.

Nabyl účinnosti dne 5.1.2010.

Je k nahlédntí a stažení na 

https://www.mesto-uh.cz/uzemni-plan-nedachlebice